Công ty TNHH myG

Dịch vụ của DigiSource có mức phí hợp lý, đặc biệt khi so với những đơn vị mà myG đã sử dụng trước đây. DigiSource rất nhiệt tình trong việc tương tác, hỗ trợ khách hàng, thường xuyên và nhanh chóng cập nhật những thay đổi trong yêu cầu tuyển dụng