XCrew Studio

DigiSource đã khiến minh hoàn toàn hài lòng và tin tưởng khi hỗ trợ đăng job miễn phí để chứng minh nguồn việc của DigiSource phù hợp với ngành game bên mình. Dịch vụ có mức phí hợp lý và team headhunt ai cũng hỗ trợ nhiệt tình và luôn lắng nghe, chịu khó thay đổi theo yêu cầu mà bên mình đề ra. Hiện tại đã có một vài bạn nhân viên bên mình từ DigiSource tuyển về làm việc rất hợp nhau.