Log In

Don't have an account? Sign up now

Lost Password?

Sign Up

Chính sách Cộng tác viên Tuyển dụng – Talent Hunter

CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG – TALENT HUNTER

*Cập nhật ngày 14 tháng 09 năm 2023.

MỤC LỤC

1. KHÁI QUÁT

1.1. Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc cộng tác, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản. Điều khoản sử dụng này và các chính sách của DigiSource tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“hợp đồng”) giữa bạn và DigiSource khi bạn trở thành Cộng tác viên (“CTV”) Tuyển dụng và sử dụng hệ thống của DigiSource. Nếu bạn không đồng ý điều khoản sử dụng, vui lòng không tiếp tục vị trí CTV Tuyển dụng và sử dụng hệ thống. Bạn cũng đồng ý với các cam kết mà bạn đưa ra dưới đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào do hành vi vi phạm cam kết của bạn theo hợp đồng này.

1.2. DigiSource bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này hoặc các chính sách của DigiSource liên quan đến công việc và hệ thống tại bất cứ thời điểm nào mà DigiSource cho là phù hợp. Bất cứ khi nào có sự thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này). Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra điều khoản sử dụng, việc tiếp tục làm việc sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với những thay đổi theo hợp đồng này.

1.3. DigiSource cung cấp thông tin để bạn giới thiệu ứng viên cho khách hàng, nhưng không cung cấp các dịch vụ tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là người điều khiển các cá nhân hay tổ chức tuyển dụng. Hệ thống DigiSource được cung cấp nhằm tạo điều kiện cho bạn (với tư cách một CTV tuyển dụng) giới thiệu và kết nối ứng viên với khách hàng. Vai trò của DigiSource là kết nối khách hàng với bạn. DigiSource sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động và/hoặc thiếu sót nào của bạn, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến công việc của bạn phải do bạn chịu trách. Bạn không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của DigiSource và các thông tin được cung cấp bởi bạn không được xem là được cung cấp bởi DigiSource.

1.4. Hệ thống của DigiSource được cung cấp nhằm tạo điều kiện cho bạn (với tư cách CTV Tuyển dụng) giới thiệu và kết nối ứng viên với khách hàng. Vai trò của DigiSource là kết nối khách hàng với bạn. DigiSource sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động và/hoặc thiếu sót nào của bạn, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do bạn chịu đối với những hành vi của bạn. Bạn không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của DigiSource và các thông tin được cung cấp bởi bạn không được xem là được cung cấp bởi DigiSource.

2. ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

2.1. Khi bạn giới thiệu ứng viên thành công (nghĩa là ứng viên chấp nhận làm việc cho Công ty), bạn sẽ nhận được tiền thưởng giới thiệu vào tương ứng với các giai đoạn bảo hành. DigiSource áp dụng gói bảo hành 60 (sáu mươi) hoặc 90 (chín mươi) tùy trường hợp sẽ được ghi rõ trong JD, ngày tính từ ngày đầu tiên ứng viên bắt đầu đi làm cho khách hàng. Trong trường hợp này, tuỳ theo từng mốc giai đoạn, bạn sẽ được nhận:
i. 15% số tiền thưởng giới thiệu lần đầu sẽ được thanh toán khi ứng viên kết thúc 15 ngày làm việc đầu tiên.
ii. 30% số tiền thưởng giới thiệu lần 2 sẽ được thanh toán khi ứng viên kết thúc 45 ngày làm việc đầu tiên.
iii. 55% số tiền thưởng giới thiệu cuối cùng sẽ thanh toán sau khi Công ty ký hợp đồng chính thức với ứng viên.

2.2. Không có giới hạn về số lượng công việc mà bạn có thể giới thiệu ứng viên của mình.

2.3. Bạn đồng ý và xác nhận rằng, trong mọi trường hợp, nếu khách hàng chưa thanh toán cho DigiSource, DigiSource sẽ không trả 100% tiền thưởng giới thiệu cho bạn cho đến khi nhận được khoản thanh toán từ Khách hàng.

2.4. Nếu ứng viên được khách hàng offer một vị trí khác không có trên hệ thống của DigiSource, thì mức tiền thưởng bạn được nhận là 30% mức lương ứng viên được offer (NET, hoặc Gross).

2.5. ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG (HEADHUNT COMMISSION)

Bạn chỉ được nhận tiền thưởng headhunt khi hoàn thành form application trên hệ thống ATS của DigiSource, chăm sóc, hỗ trợ và theo sát ứng viên từ khi ứng tuyển đến khi kết thúc quá trình tuyển dụng (pass probation/fail probation). 

2.6. ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN (REFERRAL BONUS)

Bạn chỉ được nhận tiền thưởng giới thiệu ứng viên khi hoàn thành form application trên hệ thống ATS của DigiSource và được ứng viên xác nhận ứng tuyển vào vị trí đang tuyển, và đến đến khi kết thúc quá trình tuyển dụng (pass probation/fail probation).

3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3.1. Giá trị thanh toán: Theo tỷ lệ tiền thưởng căn cứ vào Điều kiện nhận thưởng quy định tại Mục 2. Ứng với mỗi điều kiện, tỷ lệ tiền thưởng mà bạn được nhận sẽ khác nhau.

3.2. Đối với các thành viên tự ứng cử vào vị trí tuyển dụng, với mỗi phần thưởng bạn kiếm được, DigiSource sẽ lấy Phí sử dụng hệ thống 85% tiền thưởng giới thiệu được quy định cho mỗi lần giới thiệu ứng viên thành công. Phí này sẽ được trừ trực tiếp vào tiền thưởng khi thanh toán. 

3.3. Nếu khi ứng viên đi phỏng vấn, hoặc được nhà tuyển dụng gửi bài test hoặc bất kỳ hình thức trao đổi trực tiếp nào giữa nhà tuyển dụng và ứng viên, mà vẫn chưa biết được thông tin về công việc cũng như về khách hàng (được cung cấp trong JD) thì bạn chỉ được nhận 30% của phần thưởng giới thiệu.

3.4. Thời hạn thanh toán: DigiSource sẽ tổng hợp báo cáo thu nhập của bạn vào ngày 5 và ngày 10 hằng tháng và thanh toán sau đó từ 1-5 ngày làm việc (tức thanh toán 2 lần/tháng). Số tiền thanh toán sẽ là tổng những lần giới thiệu thành công của bạn từ ngày tổng “hợp báo cáo” tháng trước đến “ngày tổng hợp báo cáo” tháng sau. Số tiền thực nhận sẽ được khấu trừ đi 10% thuế TNCN (PIT).

3.5. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào thông tin tài khoản ngân hàng do bạn cung cấp. Bạn chịu trách nhiệm đối với khoản phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có phát sinh).

3.6. Các khiếu nại đối với khoản thanh toán được nhận phải được gửi đến DigiSource bằng văn bản qua email [email protected] trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày bạn nhận được báo cáo thu nhập. Báo cáo thu nhập sẽ được gửi qua email bạn đăng ký trên hệ thống vào ngày 5 và ngày 20 hằng tháng. 

4. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

4.1. Trong hợp đồng này, “thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, các thông tin ngân hàng, giới tính, địa chỉ email, bất kỳ thông tin gì về bạn mà bạn đã cung cấp cho DigiSource trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi DigiSource tại từng thời điểm.

4.2. Việc cung cấp các thông tin cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân cho DigiSource, bạn không thể làm việc với tư cách là CTV Tuyển dụng.

4.3. DigiSource có thể sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây:

 • i. Để thực hiện các nghĩa vụ của DigiSource đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với bạn;
 • ii. Để cung cấp cho bạn các hạng mục đã nêu trong các điều khoản này;
 • iii. Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu của bạn theo các điều khoản này;
 • iv. Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo các điều khoản này;
 • v. Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của các điều khoản này;
 • vi. Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo các điều khoản này;
 • vii. Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ bạn;
 • viii. Để trao đổi với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;
 • ix. Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;
 • x. Để DigiSource thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật;
 • xi. Để gửi cho bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía DigiSource, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của DigiSource;
 • xii. Để thông báo và mời bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do DigiSource , đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức của DigiSource.

4.4. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho DigiSource, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản CTV Tuyển dụng của bạn, vui lòng liên hệ với DigiSource qua email [email protected]. Mọi sự thay đổi thông tin mà không cập nhật lên hệ thống dẫn đến phát sinh các vấn đề trong quá trình làm việc, bao gồm nhưng không giới hạn vấn đề thanh toán tiền thưởng cho bạn, DigiSource sẽ không chịu trách nhiệm.

5. CAM ĐOAN, ĐẢM BẢO VÀ CAM KẾT

Bằng việc trở thành CTV Tuyển dụng của DigiSource, bạn cam đoan, đảm bảo và cam kết rằng:

 

5.1. Bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn có đầy đủ quyền và thẩm quyền để ký kết hợp đồng này và việc bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, không và sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn tham gia.

 

5.2. Bạn sở hữu Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch Vụ hay nói cách khác, bạn được cấp quyền và giấy phép được quy định trong các điều khoản sử dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch Vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.

 

5.3. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ không tiếp cận khách hàng doanh nghiệp của DigiSource để giới thiệu bất kỳ dịch vụ nào tương tự với dịch vụ DigiSource đang cung cấp cho Doanh nghiệp

 

5.4. DigiSource có quyền xóa bất kỳ nội dung nào khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm điều khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của bất kỳ trang web nào. DigiSource có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web http://recruiter.digisource.vn và/hoặc không cho phép cá nhân đó tiếp tục với tư cách CTV Tuyển dụng khi vi phạm điều khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định.

 

5.5. DigiSource được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến nội dung của bạn khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu DigiSource tin rằng nội dung của bạn có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho DigiSource, gây thiệt hại đến thương hiệu DigiSource.

 

5.6. Tất cả các thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác và bạn sẽ chỉ sử dụng hệ thống cho các mục đích hợp pháp.

5.7. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích cố gắng làm gián đoạn hoặc gây tổn hại đến hệ thống dưới bất kỳ hình thức thức nào.

 

5.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản hệ thống của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

 

5.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý. Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác vào mọi thời điểm trong thời hạn của hợp đồng này. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì DigiSource có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt hợp đồng này và tư cách CTV Tuyển dụng của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua email đã đăng ký.

 

5.10. Khi cộng tác, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng cho bạn trong quá trình cộng tác.

 

5.11. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại do việc bạn vi phạm hợp đồng này mà không phải do lỗi của DigiSource và khi DigiSource là bên thứ ba ngay tình, không biết và không buộc phải biết rằng, trước khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đã bị ràng buộc trong bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ bên thứ ba nào.

 

5.12. Tuân thủ tuyệt đối chính sách của DigiSource trong quá trình cộng tác.

 

5.13. Chịu các chế tài khi vi phạm hợp đồng theo quy định tại hợp đồng này.

6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1. Chỉ DigiSource mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến CTV Tuyển dụng và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan. Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan. Tên công ty, logo, và tất cả đều thuộc nhãn hiệu của DigiSource và bạn không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng.

 

6.2. Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến DigiSource, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của DigiSource được tiết lộ cho bạn hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ DigiSource hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết hợp đồng này. Bạn đảm bảo thêm rằng bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để cộng tác và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của DigiSource.

 

6.3. Bạn không được phép đăng bài hiển thị logo, tên của khách hàng trên các kênh truyền thông khi chưa có sự cho phép của DigiSource.

 

6.4. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. Đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;
 2. Là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn;

iii. Đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; 

 1. Phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

7. VAI TRÒ CỦA DIGISOURCE TRONG QUÁ TRÌNH CỘNG TÁC

7.1. DigiSource, trong quyền hạn của mình sẽ theo dõi và hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình tuyển dụng của các ứng viên và bảo mật thông tin tuyệt đối cho các bên.

7.2. DigiSource sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn cũng như không thiên vị bất kỳ chuyên viên tuyển dụng hoặc khách hàng nào. DigiSource cũng sẽ không tham gia vào nền tảng để cạnh tranh với bạn.

7.3. DigiSource chỉ là bên cung cấp hệ thống cho bạn và khách hàng kết nối với nhau, đối với mỗi trường hợp khách hàng tuyển thành công ứng viên thông qua hệ thống, DigiSource sẽ thu phí theo quy định tại hợp đồng này và các hợp đồng có liên quan khác.

8. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

8.2. DigiSource sẽ không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp liên quan đến việc bạn chưa xóa thông tin liên hệ của ứng viên trong hồ sơ đăng tải lên hệ thống DigiSource. Trong trường hợp bạn chưa xóa thông tin liên hệ của ứng viên trước khi kết nối với Khách hàng và Khách hàng tự liên hệ với ứng viên mà không thông qua bạn, bạn sẽ không được nhận khoản tiền thưởng trong hợp đồng dù ứng viên được tuyển, và DigiSource không chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh.

8.3. Hồ sơ ứng viên được bạn nộp thông qua DigiSource sẽ được thông báo đến ứng viên và cần sự cho phép của họ trước khi được chuyển qua công ty. Nếu DigiSource nhận được thông báo từ ứng viên là họ chưa từng cho phép bạn đại diện cho họ, DigiSource sẽ có quyền dừng tất cả các hoạt động của bạn trên hệ thống để đảm bảo quyền riêng tư cho mọi cá nhân.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

9.1. Bạn đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với điều khoản sử dụng theo hợp đồng này, bạn miễn trừ DigiSource khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn (trách nhiệm hoàn trả các khoản phí mà DigiSource nhận được từ thông tin ứng viên mà bạn đăng tải lên hệ thống, bồi thường thiệt hại cho bất kỳ bên nào,..) do bạn vi phạm các điều khoản của hợp đồng này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của bạn, bạn sẽ là người chịu trách nhiệm chính, DigiSource không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của bạn.

9.2. DigiSource không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với bạn và bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng DigiSource khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và bạn.

9.3. DigiSource sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan. Bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng DigiSource khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc cộng tác liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

10. CHẾ TÀI KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

10.1. DigiSource có quyền quyết định tài khoản đó có vi phạm quy chế tài khoản, quy chế hoạt động, quy định giới thiệu ứng viên, hoặc có hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DigiSource hay không khi có đủ căn cứ cho rằng tài khoản đó có hành vi vi phạm. Với trường hợp vi phạm:
i. DigiSource bảo lưu quyền chấm dứt vĩnh viễn hoặc chấm dứt tạm thời hoạt động của tài khoản nếu bạn được xác định đã vi phạm quy chế tài khoản, quy chế hoạt động, quy định giới thiệu ứng viên và, có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DigiSource hoặc ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa DigiSource và khách hàng;
ii. DigiSource có quyền yêu cầu bạn một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 (ba) lần số tiền thiệt hại bạn gây ra và đóng băng các khoản thưởng. Ngoài ra bạn có thể chịu thêm các khoản phạt khác theo quy định luật pháp Việt Nam nếu có.

10.2. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại hợp đồng này mà không do sự kiện bất khả kháng và không do lỗi của DigiSource, DigiSource có quyền thực hiện các hành động sau:
i. Xóa bỏ tài khoản của bạn trên hệ thống tuyển dụng của DigiSource;
ii. Xóa bỏ các thông tin ứng viên mà bạn đã giới thiệu thông qua nền tảng tuyển dụng của DigiSource;
iii. Yêu cầu bạn hoàn trả tất cả các khoản phí đã nhận được từ DigiSource mà bạn có được thông qua hành vi vi phạm của mình;
iv. Yêu cầu bạn một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 (ba) lần số tiền quy định tại Mục 10.2.iii.

11. CHẤM DỨT

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi mối quan hệ của bạn với DigiSource với tư cách là CTV Tuyển dụng trên hệ thống của DigiSource bị chấm dứt mà không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng. Việc chấm dứt này không giải phóng một trong hai bên khỏi các trách nhiệm pháp lý đã phát sinh cho bên đó tại thời điểm chấm dứt hoặc phát sinh trong giai đoạn trước thời điểm chấm dứt và cũng không ngăn cản một bên theo đuổi bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo luật pháp hoặc luật công bằng đối với hành vi vi phạm hợp đồng này.

12. TÍNH RIÊNG BIỆT

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản còn lại nào trong hợp đồng.

13. TÍNH TOÀN BỘ

Hợp đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và DigiSource và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận hoặc thỏa thuận nào trước đó.

Với mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng của các CTV Tuyển dụng, mọi góp ý, phản hồi vui lòng liên hệ trực tiếp với DigiSource để được hỗ trợ: