AI/Machine Learning Basic

10 Weeks
All levels
0 bài học
0 quizzes
0 sinh viên

Chi tiết khoá học: Link PDF

Học phí gốc: 7.500.000

Ngày khai giảng (Dự kiến, cập nhật thay đổi liên tục): 26/08/2023

Lịch học (Dự kiến): 2b/tuần: thứ 3, 7

Hình thức học: Online

Giảng viên: GV. Dương Duy Long, GV. Nguyễn Trọng Tuấn

Học phí ưu đãi: 5.625.000