[Free Download] 50+ câu hỏi phỏng vấn IT Business Analyst

50+ câu hỏi phỏng vấn dành cho IT Business Analyst​

Bộ tài liệu bao gồm:

  • 31 câu hỏi kỹ năng mềm;
  • 28 câu hỏi chuyên môn;
  • Tips trả lời câu hỏi dưới góc nhìn của chuyên gia trong ngành;
  • Câu trả lời mẫu để bạn tham khảo.

Được biên soạn bởi Ryan Thanh Nguyễn – Founder Circle Academy, chúng tôi hy vọng với bộ câu hỏi này, bạn sẽ có những cuộc phỏng vấn thành công và chinh phục sự nghiệp IT Business Analyst.

Đăng ký nhận miễn phí

Related posts