Blockchain Developer (Solidity)

Full time in Product
  • Post Date : 01/06/2024
  • Apply Before : 30/06/2024
  • Salary: ₫1,000.00 / Monthly
  • 0 Application(s)
  • View(s) 11
Email Job

Job Detail

  • Job ID 17190
  • Công ty DIGISOURCE'S PARTNER
  • Địa điểm Anywhere

Job Description

Thông tin việc làm

Loại công việc: Other IT Jobs

Mẫu tuyển dụng: Official staff

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả công việc

Bạn sẽ tham gia vào dự án đầy tiềm năng về lĩnh vực BlockChain thiên về video live stream đầu tiên tại Việt Nam.
Với nhiều tính năng đặt biệt.

Môi trường công nghệ hiện tại:
Solidity : hardhat
Java : Microservice, Spring, HREST-FULL, Maven, Gradle, Swagger Doc, Kotlin
Python : Flask
C, C++
React.js/ Node.js/ Web3.js
Database : Oracle, PostGre, SqlAlchemy, Cassandra
System communication : RabbitMQ, Redis, Socketio, Wowza, Rocketchat, MQTT
Security  : Kong, Keycloak
Deployment : Docker, K8s
Clound : AWS, cloudflare, Azure
Window : Ubuntu, Linux
Payment Service : Openbank

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng

– Solidity : yêu cầu biết hardhat.
– Java : yêu cầu biết Spring, Hibernate, REST-FULL, Maven, Gradle, Swagger Doc.
– Ưu tiên ứng tuyển viên có kinh nghiệm đã từng clone dựng private network ETH, BSC, TRON (ưu tiên).
Yêu cầu kỹ thuật chung:
Có kiến thức chung về một số kỹ thuật bên dưới (không yêu cầu tất cả)
– Database : Oracle, PostGre, SqlAlchemy, Cassandra
– System communication : RabbitMQ, Redis, Socketio, Wowza, Rocketchat, MQTT
– Security : Kong, Keycloak – Deployment : Docker, K8s
– Clound : AWS(ưu tiên), cloudflare, Azure – Window : Unix, Linux(ưu tiên), Windown Server
– Payment Service : Openbank(ưu tiên)
– Có kinh nghiệm trong Video Streaming Engine (wowza)
– Có kinh nghiệm về SDK bộ lọc Baduba AR
– Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Phúc lợi

– Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6, (8 tiếng/ ngày)
– Lịch nghỉ lễ, phép theo luật lao động tại Việt Nam
– Tham gia đầy đủ BHXH (80-100% lương thực lĩnh)
– Có chế độ riêng cho người khuyết tật (Cho phép remote fulltime)
– Quyền lợi hưởng Token dự án (Hiện tại dự án đang tuyển dụng developer tiềm năng Tier1. Những developer này ngoài lương ra, sẽ được hưởng thêm một số lượng TOKEN nhất định được phân bổ trong CoreTeam Pool(tham khảo trang https://vilik.io/).)
– Sau 2023/02 là sẽ tuyển dụng Tier2, thì từ Tier2 trở đi sẽ không được quyền lợi này.
Reset lương. Sau 2023/06 sẽ reset lại mức lương mới.
– Ngày onboard dự kiến 2022/11~2023/02 : remote partime (1h/day) 2023/02 : HCM Office(8h/day)
– Quy trình phỏng vấn: 2 vòng Online.

Other jobs you may like