Unity Developer

Full time in IT & Software
  • Apply Before : 30/06/2024
  • Salary: ₫1,400.00 / Monthly
  • 1 Application(s)
  • View(s) 75
Email Job

Job Detail

  • Job ID 17116
  • Công ty DIGISOURCE'S PARTNER
  • Địa điểm Anywhere

Job Description

Mô tả công việc

•    Together with the Vietnamese team design, develop our core digital health app
•    Design, develop mini games that adds on to the core app
•    Research and implement integration of health devices with games
You will help create applications that take care of public’s health and will be used widely in Singapore. Through gamification, these applications help elderly and patients to regain their health and have fun in the process.
——————————————————————————————————————–

• Cùng với đội ngũ thiết kế Việt Nam, phát triển ứng dụng sức khỏe kỹ thuật số cốt lõi của chúng tôi
• Thiết kế, phát triển các trò chơi nhỏ bổ sung vào ứng dụng cốt lõi
• Nghiên cứu và triển khai tích hợp các thiết bị y tế với trò chơi
Bạn sẽ giúp tạo ra các ứng dụng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sẽ được sử dụng rộng rãi ở Singapore. Thông qua trò chơi hóa, các ứng dụng này giúp người già và bệnh nhân lấy lại sức khỏe và vui vẻ trong quá trình này.

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng

• Strong knowledge on OOP principles and design patterns
• Strong knowledge on Unity3D best practices and usage
• At least 2 years working with Unity3D game engine
• Experience in building game/app with Unity3d on mobile devices (iOS, Android) is a plus
• Experience in connecting Unity3D with wearables through Bluetooth is a plus
• Candidate must have good communication skills with positive attitude
• Good communication skills in English are a big plus.
——————————————————————————————————————–
• Kiến thức vững chắc về các nguyên tắc OOP và các mẫu thiết kế
• Kiến thức vững chắc về các phương pháp hay nhất và cách sử dụng Unity3D
• Ít nhất 2 năm làm việc với game engine Unity3D
• Có kinh nghiệm xây dựng trò chơi / ứng dụng với Unity3d trên thiết bị di động (iOS, Android) là một điểm cộng
• Kinh nghiệm kết nối Unity3D với thiết bị đeo qua Bluetooth là một điểm cộng
• Ứng viên phải có kỹ năng giao tiếp tốt với thái độ tích cực
• Có thể giao tiếp tiếng Anh là một điểm cộng

Phúc lợi

• Negotiable salary according to ability
• Flexible working hours, Monday to Friday
• Social welfare regimes such as: health insurance, social insurance, unemployment insurance under the provisions of the Labor Law.
• 13th month salary, bonus based on business results
• Review salary annually
• Dynamic and fun working environment
• Annual holiday, Tet, team building and travel bonuses
——————————————————————————————————————–
• Mức lương thỏa thuận theo năng lực
• Giờ làm việc linh hoạt, từ thứ Hai đến thứ Sáu
• Nhận 100% lương trong thời gian thử việc
• Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật Việt Nam
• Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh
• Xét tăng lương hằng năm
• Môi trường làm việc năng động, vui vẻ
• Thưởng lễ/ tết, Team building và du lịch hằng năm

Other jobs you may like