JobConnect - Tìm ứng viên miễn phí

JobConnect là chương trình cộng đồng, hỗ trợ kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên có nhu cầu tìm việc, dựa trên tiêu chí dễ dàng, nhanh chóng, an toàn và bảo mật. Ứng viên được miễn phí tiếp cận cơ hội công việc phù hợp với nguyện vọng, kinh nghiệm, chuyên môn, địa điểm… mà không phải lo lắng về việc rò rỉ thông tin cá nhân. Nhà tuyển dụng sẽ xem được toàn bộ hồ sơ ứng viên tham gia chương trình, nhưng thông tin cá nhân của ứng viên sẽ bị ẩn đi. Nhà tuyển dụng có thể gửi JD công việc tiềm năng cho ứng viên thông qua hệ thống. Nếu ứng viên thấy nội dung công việc phù hợp, ứng viên sẽ chủ động gửi lại CV với đầy đủ thông tin để 2 bên tiếp tục trao đổi.