Thất nghiệp do AI: Một nỗi sợ đã cũ

Trung tuần tháng 2 OpenAI công bố công cụ mới Sora, có thể tạo video mượt mà như thật trong vài giây chỉ từ dòng mô tả ngắn gọn của…

Read More