Khóa đào tạo Java Core

10 Weeks
All levels
0 bài học
0 quizzes
0 sinh viên
 • Địa điểm: Toàn Quốc
 • Kinh phí: 3.550.000
 • Chi tiết khóa học: Link
 • Ngày khai giảng & Lịch học: Cập nhật theo lịch IMIC.
 • Lộ trình: 2,5 tháng
 • Thời gian học: buổi tối (2-4, 3-5, 2-6, 4-6) hoặc cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)
 • Hình thức học: Trực tiếp tại IMIC và trực tuyến (Online) qua MS Team/Zoom.
 • Nội dung chương trình đào tạo: Link
 • Giảng viên: Trần Bảo Toàn, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Ngọc Tú, Trần Văn Minh, …
 • Chương trình ưu đãi: voucher giảm 200k: IMICxDGS200
 • Quy trình thanh toán: 100%